Marvel Figuragyűjtemény #19 - Magneto

Hol ellenségként, hol szövetségesként, de Magneto oszlopos szereplője az X-Men történeteknek. Mindmáig az egyik legmeghatározóbb karakter nem csak az X-Men képregényekben, hanem filmekben és videójátékokban egyaránt. Az MCU következő fázisában talán, ha az X-ek is beintegrálásra kerülnek, ő is felbukkanhat végre. Magyar kiadásban a régi Semic-es sorozatban, az Újvilág X-Men-ben, illetve a Mutánsvilágban találkozhattunk vele többek között, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben is még számtalanszor látjuk őt magyar képregényekben is.
Magneto titokban tartja élete történetét és valódi kilétét. Tudni lehet mindazonáltal, hogy családjával Németországban élt a náci rezsim idején, és valamennyiüket deportálták az auschwitzi koncentrációs táborba Lengyelországba, majd más táborokba is. Gyermekkorát Magneto a lágerekben töltötte, ő volt az egyetlen a családban, aki túlélte ezeket az éveket. Az ekkor szerzett szörnyű élmények megmutatták Magnetónak, mennyire embertelen tud lenni a többség a különbözőnek tartott kisebbséggel szemben. Különösen élénken emlékezett erre akkor, amikor ráébredt mutáns képességeire. Noha ezek a képességek általában már kamaszkorban megjelennek, Magneto esetében - a lágerben átélt szenvedések következtében - azokban az években még nem fejlődtek ki teljesen. Auschwitzban volt, mikor a szovjetek felszabadították a tábort, de sok más rabhoz hasonlóan ő sem térhetett vissza hazájába. Az elkövetkezendő néhány évet Magneto azzal töltötte, hogy utat keresett a vasfüggöny túloldalára. Ekkor ismerte meg és vette feleségül Magdát, aki hamarosan leánygyermeket szült neki. Magneto ráébredt különleges képességeire, de Magda előtt titokban tartotta azokat. Lányuk halálának körülményei ismeretlenek, de tudjuk, hogy Magneto bevetette erejét Magda előtt, hogy megvédje őt, és bosszút álljon lányáért. Magdát elrettentette Magneto ereje és az a kijelentése, hogy képességeit a világ irányítására akarja használni, ezért elhagyta, anélkül, hogy megmondta volna neki: ismét állapotos. Hónapokkal később a Wundagore hegyen, az Evolúció Mesterének citadellájában ikreket hozott a világra, Wandát és Pietrót, majd otthagyta őket, mert félt, hogy Magneto tudomást szerez a létezésükről. Az ikreket Django Maxi moff fogadta örökbe. Miután felhagyott Magda keresésével, Magneto az újjáalakult Izraelbe ment, és "Magnus" néven önkéntes ápolóként dolgozottegy pszichiátriai klinikán Haifa közelében, ahol a koncentrációs táborok számos áldozatát kezelték. Itt barátkozott össze Charles Xavier-vel (X professzor), akivel együtt akadályozták meg báró Wolfgang Stuckert és a HYDRA ügynökeit, hogy megszerezzenek egyjelentős aranykészletet, amelyet a nácik rejtettek el. Képességei segítségével Magneto az aranyat ismeretlen helyen rejtette el, hogy céljait e kincs segítségével valósíthassa meg. Egyelőre nem tudni, mi történt Magnetóval a következő években. Minden bizonnyal intenzív önképző programot dolgozott ki, és elmélyült azokban a tudományágakban, amelyekben való jártasságának a későbbiekben bizonyságát adta. Eközben Xavier, miután megbénult és éveket töltött visszavonultan, létrehozta az X-csoportot, részben azért, hogy szembeszálljon az emberiséget fenyegető mutánsokkal. Ekkorra Magneto arra a következtetésre jutott, hogy az emberfeletti képességekkel rendelkező mutánsok számára az egyetlen lehetőség, hogy megmeneküljenek az üldöztetéstől, az emberiség leigázása. Magneto, immár ezen a jellegzetes néven, különleges ruhájába öltözve, először a Cape Citadelen lévő amerikai rakétabázison csapott össze az X-ekkel. Ezután az általa létrehozott Gonosz Mutánsok Testvériségének segítségével elfoglalta az aprócska dél-amerikai államot, San Marcót. Érdekes mödon a szövetség alapító tagjai között ott volt Wanda és Pietro, Skarlát Boszorkány és Higanyszál néven. Évek teltek el, mire Magneto megtudta, hogy mindketten az ő gyermekei. Hódító terveit az X-ek ismét meghiúsították. Magneto egy napon számára kincset érő földönkívüli tudományos feljegyzéseket talált (valójában a genetikus-géniusz Örvény Titkos, világuralomra törő nemzetközi bűnszövetkezet voltából). Ezek segítségévet szintetikus humanoidot hozott létre, akinek az Alfa, az Utolsó Mutáns nevet adta. Alfa fellázadt alkotója ellen, és gyermekké változtatta. Xavier elvitte a csecsemőt a skóciai Muir szigetre kollégájához, Moira MacTaggarthez. Itt talált rá, és változtatta vissza felnőtté a siár ügynök; Shakari. aki akkoriban a Vörös Erik álnév mögé rejtőzött. Shakari. azon kívül, hogy fiatalabbá tette  Magnetót, mint gyermekké változtatása előtt volt, különleges képességeit is maximális hatásfokra emelte. Ennek eredményeképpen Magneto úgy döntött, hogy a továbbiakban nincs szüksége társakra, így a Testvériségre sem, s egyedül kezdett dolgozni. Ezután még néhány alkalommal megütközött Xavier második X-csoportjával. Hódító törekvéseinek utolsó kísérleteként Magneto megfenyegette a világ vezető országait. hogy földrengések és vulkánkitörések gerjesztésével pusztítja el őket; ha nem adnak át neki minden katonai és politikai halaimat. Az X-ek harcba szálltak Magneto ellen, hogy meghiúsítsák tervét. A csata során Magneto súlyosan megsebesítette az egyik fiatal mutánst, Árnyékmacskát.Tettétől megdöbbenve, Magneto haladéktalanul átértékelte a mutáns faj védelmével kapcsolatos erkölcsi elveit, letett világhódító törekvéseiről és megszüntette az ellenségeskedést az X-ekkel. Ezután, az első Titkos Háborúban, a Túlontúli teremtette bolygón Magneto korábbi ellenségei, Xavier és az X-men szövetségese lett. Egy fiatal - és nem mutáns - nő, Alexis Forrester egy ízben megmentette Magneto életét, maja egymásba szerettek: Ezt követően Magneto Xavier kérésére segített az X-eknek és Xavier junior csapatának, az Új Mutánsoknak a Túlontúli elleni hadjáratban, mikor az először érkezett a Földre. (Ezekről a történésekről a Titkos Haború második sorozata számol be.) Ezek az események hozzájárultak ahhoz, hogy Magnetónak az emberiséghez való viszonya megváltozzék. rádöbbent, hogy harca az emberi faj ellen hiba volt, és nem volt igaza, aykor azt gondolta, hogy a mutánsfaj védelme szentesíti a gyilkosságot és más erkölcstelen és bűnös cselekedeteket. Ezért jelentkezett a hatóságoknál, hogy bíróság előtt felfedjen a múltban elkövetett bűneiért Összeült a Nemzetközi Bíróság különleges bizottsága, hogy megtárgyalja Magbele Emberiség ellen elkövetett bűneit. Magneto kész colt elfogadni a törvényszék ítéletét, a bírósági eljárást ugyanakkor arra használta fel, hogy kifejezze tiltakozását a mutánsok hátrányos megkülönböztetése ellen. A tárgyalást félbeszakította Fenris, azaz a Strucker ikerpár. Andrea és Andreás támadása, akik valójában Magneto legyőzött ellenségének, báró Wolfgang von Struckernek a gyermekei voltak. Fenrist legyőzték, ám Xavier, aki szintén jelen volt a tárgyaláson, régebbi sérülései és a Strucker testvérekkel való viharos találkozás következtében életveszélyes állapotba került. Xavier arra kérte Magnetót, hogy viselje gondját az X-eknek, valamint vegye át a tehetséges ifjak számára létrehozott iskola irányítását, ahol Xavier az Új Mutánsokat tanította szuperképességeik helyes használatára. Xavier ügy érvelt, hogy amennyiben ezt Magneto megteszi, megváltja a múltban elkövetett valamennyi bűnét. Magneto igent mondott, Xavier-t pedig kedvese. Lilandra siár hercegnő és Kalóz, a Csillagjárók vezetője elvitték a Földről, és a Siár galaxisbon a Csillagjárók egyik hajóján gyógykezelték, ám a Földre egyelőre még nem térhetett vissza. Magneto otthagyta a bírósági tárgyalást, azóta is mint köztörvényes bűnözőt körözik az egész világon. (forrás: adattar.kepregeny.net)

Megjegyzések